Czym są kruszywa skalne i gdzie znajdują swoje zastosowanie?

Kruszywa z założenia są materiałami sypkimi, które swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w budownictwie (między innymi przy produkcji betonów, zapraw i mieszanek mineralno-asfaltowych). Możemy wyróżnić wiele rodzai kruszyw, a do tych spotykanych i stosowanych najczęściej bez najmniejszych wątpliwości należą kruszywa skalne.

Jak powstają kruszywa skalne?

Kruszywa sklane są materiałami powstałymi w sposób całkowicie naturalny, między innymi poprzez łamanie się czy przemieszczanie lodowców. Tu za najlepszy przykład może posłużyć piasek, ił oraz glina. Kruszywa skalne mogą również powstawać w wyniku mechanicznego rozdrabniania. Dotyczy to przede wszystkim granitów, bazaltów, kwarcytów, marmurów i wapieni. Warto wiedzieć, że cechą charakterystyczną łamanych kruszyw są ziarna o bardzo nieforemnym kształcie i stosunkowo ostrych krawędziach. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kruszyw granulowanych. Tu krawędzie są bardziej stępione, pozbawione ostrych elementów. Ponadto kruszywa skalne, ze względu na ich pochodzenie dzieli się na:

  • rzeczne,
  • morskie,
  • lodowcowe,
  • wolnolodowcowe.

Kruszywa mają bardzo różne rozmiary ziaren, dlatego też dzieli się je na drobne (nie większe niż 4 mm), grube (o wielkości 4-63 mm) oraz bardzo grube (ziarna są wielości od 63 do 250 mm). Aby w pełni skuteczne możliwe było ustalenie uziarnienia, należy zastosować analizę sitową na mokro bądź na sucho. Tylko dzięki niej można skutecznie podzielić posiadany materiał na znacznie mniejsze, łatwiejsze w analizie frakcje.

Zastosowanie

Kruszywa skalne najpowszechniej stosowane są w budownictwie. Głownie służą do produkcji mieszanek betonowych, choć oczywiście znajdują swoje zastosowanie również w innych kwestiach. Rodzaj wykorzystanego tworzywa skalnego ma bardzo duży wpływ na właściwości powstałej mieszanki. Według specjalistów najbardziej trwałe i charakteryzujące się wysoką wytrzymałością mieszanki betonowe powstają po zastosowaniu w nich bazaltu, granitu oraz porfiru (duży wpływ na to ma odpowiednia gęstość charakteryzująca te skalne kruszywa, utrzymująca się na poziomie 2,60-3,2 g/cm3). Natomiast w przypadku tworzenia mieszanek do ciężkich betonów osłonowych, zdecydowanie najlepiej sprawdzą się takie kruszywa skalne (wszystkie charakteryzują się bardzo wysoką szczelnością) jak baryt, hematyt oraz magnetyt. Swoje zastosowanie w budownictwie znajdują również te kruszywa skalne, które wykazują się nieco niższa wytrzymałością niż pozostałe. Te najlepiej sprawdzą się przy produkcji tych wyrobów betonowych, które ze względu na swoje przeznaczenie nie będą poddawane zbyt dużym obciążeniom.

Redakcja PKWSA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *