Czym cechują się badania ultradźwiękowe?

Badania ultradźwiękowe cieszą się coraz większym uznaniem na rynku. Mają one za zadanie określić stan, w jakim znajduje się objętość badanego elementu i poinformować o rozmiarze, umiejscowieniu i ilości niezgodności, jakie znajdują się w danym materiale. Czym cechują się takie badania? Jak przebiega cały proces? O czym warto wiedzieć i dlaczego warto postawić na takie rozwiązanie?

Badanie ultradźwiękowe UT

Okazuje się, że badanie ultradźwiękowe korzysta ze zjawisk akustycznych, jakie zachodzą w komponentach. Bazuje na wykrywaniu nieciągłości dzięki falom ultradźwiękowym, jakie emitowane są dla stopów i stali o częstotliwościach 0,5-25 MHz. Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, tutaj mamy do czynienia z 25-250 kHz. Fale ultradźwiękowe to pewnego rodzaju drgania mechaniczne pośród położenia równowagi cząstek materiału, w którym dochodzi do ich rozchodzenia. Co ciekawe, metodę tego typu dzielimy na kilka kroków:

  • wykrycie, lokalizacja i określenie rozmiaru niezgodności,
  • lokalizacja i wytyczenie rozmiaru niezgodności skośnych lub płaskich prostopadłych pod względem spoiny,
  • dodatkowe informacje, które wskazują na niezgodności w poprzednich etapach.

Na czym polega badanie ultradźwiękowe?

Badanie ultradźwiękowe jest stosowane w wielu miejscach. W trakcie tego procesu fala jest wprowadzana do badanego materiału za pomocą głowicy aparatu ultradźwiękowego. Bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniego sprzężenia akustycznego między głowicą a materiałem. W tym wypadku stosowany jest środek sprzęgający, jaki ułatwia wprowadzenie wiązki ultradźwiękowej do danego elementu. Następnie fala rozchodzi się po obiekcie i daje sygnał odbity lub przepuszczalny od powierzchni lub nierówności. Krok kolejny to powrót do głowicy i przetworzenie sygnału w pamięci komputera, jaki jest połączony z defektoskopem. Niezwykle istotne jest to, że technika badań może być ręczna, półautomatyczna lub automatyczna. Specjaliści korzystają również z przeszukiwania zanurzeniowego, bezkontaktowego lub całkowitego.

Zaleta badania ultradźwiękowego

Warto podkreślić, że badanie tego typu cechuje się efektywnością i niższym kosztem przeprowadzenia badania. Dobranie techniki jest zależne od sposobów połączenia. Jeśli chodzi o odczytanie i ocenę wyników, te dane są związane z amplitudą echa, lokalizacją i otoczeniem niezgodności. Jedną a najważniejszych kwestii jest precyzyjne pozycjonowanie wady w przestrzeni materiału oraz spora wykrywalność wad krytycznych w materiale i spoinach. Badanie ultradźwiękowe daje lepsze efekty niż badanie radiograficzne, dlatego cieszy się uznaniem w wielu miejscach.

Redakcja PKWSA