Jak efektywnie oświetlić plac budowy?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dość jasno regulują kwestię związane z oświetlaniem placu budowy. To bardzo ważne, gdyż właściwie dobrane oświetlenie pozwala na zachowanie ciągłości pracy (nawet w nocy czy zimową porą, gdy na zewnątrz stosunkowo szybko robi się ciemno), a także zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, które w czasie prowadzenia prac (ale i po ich zakończeniu, gdy ekipy już nie ma, a pozostaje jedynie na placu sam stróż) pozostają na placu budowy. Zatem oświetlenie placu budowy to element w tym miejscu obowiązkowy. Jak wiadomo różne prace prowadzone są w bardzo różnych godzinach, dlatego niezbędny jest zainwestowanie w sztuczne oświetlenie poprze np. wynajem masztów oświetleniowych. Jeśli zastanawiasz się jak efektywnie oświetlić plac budowy to przede wszystkim zapoznaj się z przepisami.

Co mówią na ten temat przepisy?

Według przepisów polskiego prawa podstawowe przepisy odnoszące się do oświetlenia placu budowy brzmią w sposób następujący:

  • na każdym placu budowy koniecznie oświetlone zostać muszą wszystkie przejścia oraz strefy niebezpieczne,
  • zawsze, gdy występują warunki znacznie ograniczonej widoczności oświetlone zostać muszą wszystkie bramki stawiane przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,
  • w miarę możliwości poszczególne stanowiska pracy, jak i pomieszczenia czy drogi komunikacji powinny być oświetlone światłem dziennym (które zdecydowanie najlepiej wpływa na skupienie i efektywność pracy człowieka).

Sztuczne oświetlenie na placu budowy nie może być dobrane przypadkowo

Kwestie z tym związane regulowane są przez odpowiednie przepisy prawne. Przede wszystkim takie oświetlenie nie może przyczyniać się do:

  • powstawania wzdłużnych cieni,
  • olśnienia wzroku,
  • jakiejkolwiek zmiany barwy znaków,
    zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie wewnętrznym na terenie placu budowy,
  • powstania zjawisk stroboskopowych (obserwowany przedmiot wydaje się być nieruchomy, choć tak naprawdę w rzeczywistości wykonuje on ruch).

Oświetlenie niebezpiecznych miejsc na budowie

Zgodnie z przepisami, jeśli na terenie budowy przeprowadzane są jakiekolwiek wykopy, które z różnych powodów dostępne są dla osób, które nie są zatrudnione na terenie budowy, więc teoretycznie nie powinny na niej przebywać, zarówno one same, jak i teren wokół nich musi zostać bardzo starannie oświetlony, szczególnie w godzinach nocnych. Ponadto w takich miejscach należy również ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy mogą bowiem stanowić bardzo duże zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa, ale również i życia. Wieczorami i nocą place budowy często są puste, więc niemożliwie byłoby natychmiastowe udzielenie poszkodowanemu pomocy.

Redakcja PKWSA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *