Na czym polega zgłoszenie budowy? Jakie ma wady i zalety?

Zgłoszenie budowy to uproszczona procedura legalizacji budowy niektórych obiektów budowlanych, wprowadzona w Polsce w 2023 roku. Celem tej zmiany było ułatwienie i przyspieszenie procesu budowy dla Inwestorów, którzy chcą realizować niewielkie i nieskomplikowane obiekty.

Na czym polega zgłoszenie budowy?

Zgłoszenie budowy polega na złożeniu w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta formularza zgłoszenia budowy wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:

 • projekt budowlany (projekty na zgłoszenie lub projekty jednorodzinne)

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana).

Organ administracji ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza, że można rozpocząć budowę.

Zalety zgłoszenia budowy:

 1. Prosta procedura: Zgłoszenie budowy wymaga mniej formalności niż pozwolenie na budowę.

 2. Szybki czas realizacji: Organ administracji ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu.

 3. Niższe koszty: Zgłoszenie budowy jest tańsze niż uzyskanie pozwolenia na budowę.

 4. Większa elastyczność: W trakcie budowy można wprowadzać pewne zmiany w projekcie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Wady zgłoszenia budowy:

 1. Ograniczenia: Zgłoszenie budowy obejmuje jedynie niektóre rodzaje obiektów, np. domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m².

 2. Wymagania: Obiekt zgłoszony do budowy musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i prawne, m.in. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

 3. Brak kontroli: Organ administracji nie kontroluje przebiegu budowy.

Ograniczona możliwość wprowadzania zmian: Istnieje szereg ograniczeń w zakresie możliwości wprowadzania zmian w projekcie w trakcie budowy.

zgłoszenie budowy

Kiedy wybrać zgłoszenie budowy?

Zgłoszenie budowy to dobry wybór, jeśli:

✅ Planujesz budowę niewielkiego obiektu, który spełnia określone warunki.

✅ Chcesz uniknąć skomplikowanej procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

✅ Cenisz szybkość i prostotę formalności.

✅ Kiedy wybrać pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to lepszy wybór, jeśli:

✅ Planujesz budowę dużego lub skomplikowanego obiektu.

✅ Potrzebujesz większej swobody w projektowaniu i wyborze odpowiedniego projektu domu

✅Chcesz mieć pewność prawną co do zgodności budowy z przepisami.

Typowe błędy popełniane przez Inwestorów przy wyborze procedury

 • ‼️ Błędna interpretacja przepisów: Inwestorzy często błędnie interpretują przepisy dotyczące zgłoszenia budowy i pozwolenia na budowę.

 • ‼️ Niedokładne wypełnienie dokumentów: Niedokładnie wypełnione dokumenty mogą skutkować wniesieniem sprzeciwu przez organ administracji.

 • ‼️ Brak wymaganych opinii i uzgodnień: Brak wymaganych opinii i uzgodnień może wydłużyć proces budowy.

Przykłady wad zgłoszenia budowy:

❌ Brak możliwości uzyskania kredytu:

Banki często nie udzielają kredytów na budowę obiektów zgłoszonych do budowy. Wynika to z braku nadzoru ze strony organów administracji nad przebiegiem budowy, co stanowi dla banku większe ryzyko.

❌ Problemy z ubezpieczeniem:

Ubezpieczyciele mogą odmówić ubezpieczenia obiektów zgłoszonych do budowy lub zaproponować wyższe składki. Wynika to z braku kontroli nad przebiegiem budowy, co może prowadzić do większej liczby szkód.

❌Problemy z przyłączeniami:

Dostawcy mediów mogą odmówić przyłączenia do sieci obiektów zgłoszonych do budowy, jeśli nie będą spełnione wszystkie wymagania techniczne.

Przykładowe historie Inwestorów

Nasz Inwestor chciał wybudować dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy 60 m². Zdecydował się na zgłoszenie budowy, aby uniknąć skomplikowanej procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę. Niestety, bank odmówił mu kredytu na budowę, ponieważ obiekt był zgłoszony do budowy. Pan Tomasz musiał zrezygnować z budowy i rozpocząć procedurę ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Nasz Inwestor chciała wybudować garaż o powierzchni 25 m². Zgłoszenie budowy nie było możliwe ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pani Anna zdecydowała się na zgłoszenie budowy, mimo świadomości, że ubezpieczenie będzie droższe. Ubezpieczyciel zaproponował jej składkę o 20% wyższą niż w przypadku obiektu z pozwoleniem na budowę.

Dodatkowe wady zgłoszenia budowy:

 • Ograniczony zakres robót: Zgłoszenie budowy obejmuje jedynie niektóre rodzaje robót budowlanych.

 • Krótszy okres ważności: Zgłoszenie budowy jest ważne przez 3 lata, a pozwolenie na budowę przez 5 lat.

 • Możliwość wniesienia sprzeciwu przez organ administracji: Organ administracji może wnieść sprzeciw do zgłoszenia budowy, jeśli stwierdzi, że nie spełnia ono wszystkich wymagań.

Zgłoszenie budowy to z pewnością prostsza i szybsza procedura w porównaniu do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jest to najlepszy wybór.

zgłoszenie budowy

Podsumujmy, 3 główne zalety zgłoszenia budowy

 1. Oszczędność czasu i pieniędzy: Zgłoszenie budowy jest tańsze i szybsze niż uzyskanie pozwolenia na budowę.

 2. Mniej formalności: Procedura zgłoszenia budowy jest mniej skomplikowana i wymaga mniej dokumentów.

 3. Większa elastyczność: W trakcie budowy można wprowadzać pewne zmiany w projekcie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Należy jednak pamiętać, że:

 1. Zgłoszenie budowy obejmuje jedynie niektóre rodzaje obiektów budowlanych, np. domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m².

 2. Obiekt zgłoszony do budowy musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i prawne, m.in. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

 3. Organ administracji nie kontroluje przebiegu budowy, co może prowadzić do błędów i usterek.

Dlatego przed wyborem procedury budowy:

✅ Dokładnie przeanalizuj swój projekt domu i upewnij się, że spełnia on wszystkie warunki zgłoszenia.

✅ Zweryfikuj uwarunkowania działki, na której planujesz budowę, np. dostęp do mediów, warunki gruntowe.

✅ Skonsultuj się z architektem, który oceni, czy zgłoszenie budowy jest w Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem.

✅ Konsultacja z architektem jest szczególnie ważna na etapie adaptacji projektu do działki. 

✅ Architekt sprawdzi, czy projekt odpowiada warunkom zabudowy i zagospodarowania terenu oraz czy uwzględnia specyfikę działki.

Zgłoszenie budowy to dobry wybór dla Inwestorów, którzy planują budowę niewielkiego i nieskomplikowanego obiektu. Pozwolenie na budowę to lepszy wybór dla Inwestorów, którzy planują budowę dużego lub skomplikowanego obiektu.

Napisz do naszych doradców: https://wybieramprojekt.pl/

Materiał zewnętrzny

Redakcja PKWSA