Zbiorniki przeciwpożarowe – czym są i jakie mają przeznaczenie?

Zagrożenie pożarowe istnieje zawsze, choć w niektórych miejscach jest większe niż w innych. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Zawsze trzeba mieć świadomość ryzyka, chociażby po to, aby się do niego odpowiedniego przygotować. W wielu sytuacjach najlepszym rozwiązaniem okazuje się zaopatrzenie obiektu we własną wodę, zgromadzoną w zbiorniku przeciwpożarowym. Niekiedy nie jest to działanie dobrowolne, lecz obowiązek. 

Gdzie buduje się zbiorniki przeciwpożarowe?

Celem budowy zbiornika przeciwpożarowego jest zgromadzenie wody potrzebnej do gaszenia pożaru na wypadek jego wzniecenia. Nietrudno się domyślić, że wtedy w najtrudniejszej sytuacji są te osoby i miejsca, które od hydrantu dzielą znaczne odległości. Brak możliwości skorzystania z tego źródła podczas gaszenia ognia oznaczały katastrofalne skutki, przede wszystkim szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, a więc zagrożenie dla dobytku i ludzi. Posiadanie własnego zbiornika przeciwpożarowego gwarantuje stały i ekspresowy dostęp do wody, z którego czerpać może wezwana na miejsca jednostka straży pożarnej. 

Jaki powinien być zbiornik przeciwpożarowy?

Z uwagi na swoją konstrukcję i przeznaczenie zbiornik przeciwpożarowy musi spełniać określone standardy jakości i bezpieczeństwa. Priorytetem jest jego właściwe usytuowanie oraz podłączenie do sieci wodnej. Szczególnie, gdy decydujesz się zsynchronizować działanie zbiornika np. ze zraszaczami, wówczas jego obsługa będzie jeszcze bardziej zautomatyzowana. Gdy włączy się czujnik dymu, wówczas automatycznie rozpocznie się nawadnianie danego obszaru zajętego ogniem. 

Budowa zbiornika przeciwpożarowego a polskie prawo

Nie zawsze posiadanie zbiornika przeciwpożarowego jest kwestią wyboru. Czasem to obowiązek! Co na ten temat mówi polskie prawo? Otóż posiadanie tego typu zbiornika jest obligatoryjne w przypadku:

  • budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, zakładów produkcyjnych, budowlanych i magazynów, których kubatura przekracza 2500 metrów sześciennych lub powierzchnia przekracza 500 metrów sześciennych,
  • stref pożarowych przekraczających 1000 metrów kwadratowych lub takich, które są przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Oczywiście od powyższych zasad są wyjątki, dlatego przed przystąpieniem do inwestycji trzeba znaleźć wyspecjalizowaną firmę, która pomoże w interpretacji przepisów, a także planowaniu, projektowaniu i wreszcie budowie zbiorników dla danego obiektu.

Redakcja PKWSA