Do czego służą zbiorniki żelbetowe?

Zbiorniki z żelbetu mają szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie. Posiadają nowoczesną konstrukcję, dzięki czemu nie tylko są bardziej wytrzymałe, ale też dużo łatwiej jest je zamontować w wybranym miejscu. Gdzie najczęściej stosuje się takie konstrukcje i jakie są ich największe zalety?

Krótszy czas budowy

Zbiorniki żelbetowe wykonane są z prefabrykatów. Daje to pewność, że wszystkie elementy mają idealne wymiary i dokładnie do siebie pasują, co przy tradycyjnej metodzie budowy jest bardzo trudne do osiągnięcia – wylewane na miejscu betonowe moduły mogą się różnić kształtem, co negatywnie wpływa na szczelność zbiornika i wytrzymałość gotowej konstrukcji.

Żelbetowe elementy powstają poza budową – na miejsce dostarczane są już gotowe moduły, nadające się od razu do budowy zbiornika. To sprawia, że inwestor nie musi się przejmować warunkami atmosferycznymi, jak w przypadku wylewania świeżego betonu, a sam montaż żelbetowych prefabrykatów trwa dużo krócej, co także obniża koszty budowy.

Zbiorniki żelbetowe dostępne są w kilku formach i różnych wymiarach. Jest też możliwość wykonania niestandardowego zbiornika, na indywidualne zamówienie klienta. Projekty wykonywane w Sienkiewicz.com.pl uwzględniają nie tylko samą wielkość i kształt zbiornika, ale również warunki gruntowo-wodne danego terenu, tak by gotowa konstrukcja dobrze spełniała swoją rolę.

Gdzie wykorzystuje się zbiorniki żelbetowe?

Żelbetowe zbiorniki idealnie nadają się do gromadzenia wody retencyjnej. Prefabrykowany zbiornik zapewnia odpowiednie warunki do magazynowania wody opadowej i jest tak skonstruowany, że łatwo można zgromadzone zasoby ponownie wykorzystać, w zależności od aktualnych potrzeb.

Żelbet jest na tyle mocnym i odpornym materiałem, że zbiorniki z takich prefabrykatów znajdują zastosowanie również na innych obszarach. Żelbetowe konstrukcje mogą służyć między innymi do magazynowania ścieków komunalnych i przemysłowych, ścieków pochodzenia rolniczego, wody technologicznej, mediów mogących wywołać skażenie terenu po przedostaniu się do niezabezpieczonego gruntu.

Zbiornik retencyjny sprawdza się także jako komora inspekcyjna, przepływowa albo połączeniowa, obudowa urządzeń technologicznych, separator, pompownia lub element oczyszczalni ścieków.

Redakcja PKWSA