Ile jest kopalni w Polsce?

Węgiel kamienny od długiego czasu jest najważniejszym źródłem energii w Polsce. Choć wydobycie węgla w kraju ma długą historię, obecnie polskie kopalnie węgla stoją przed wieloma wyzwaniami. Konkurencja z zagranicy oraz malejące zapotrzebowanie na węgiel przyczyniają się do trudnej sytuacji branży górniczej w Polsce. W tym artykule przyjrzymy się historii kopalń węgla w Polsce, obecnemu krajobrazowi górniczemu oraz wyzwaniom, z jakimi muszą się zmierzyć.

Obecna sytuacja kopalń węgla w Polsce

Obecnie w Polsce czynnie działa 20 kopalni węgla kamiennego. Należą do nich m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa, Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice, Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek, Polska Grupa Górnicza, Zespolona KWK ROW, Zespolona KWK Ruda, KWK Piast-Ziemowit, KWK Sośnica, Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały, KWK Wujek, KWK Mysłowice-Wesoła, Kopalnia Węgla Kamiennego Murcki-Staszic, Tauron Wydobycie, Zakład Górniczy Nowe Brzeszcze, ZG Janina, ZG Sobieski, Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, KWK Silesia, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., KWK Bogdanka, Węglokoks, KWK Bobrek-Piekary, Zakład Górniczy Siltech Sp. z o.o. oraz Zakład Górniczy Eko-Plus Sp. z o.o. [^1^]

Mimo że kopalnie węgla w Polsce są nadal aktywne, branża górnicza boryka się z wieloma wyzwaniami. Jednym z głównych problemów jest konkurencja z zagranicy, zwłaszcza z Rosji i Australii, które wydobywają węgiel odkrywkowo, co jest tańsze niż tradycyjne wydobycie w Polsce. Polskie kopalnie węgla muszą zmierzyć się z kosztownym wydobyciem i coraz większą konkurencją.

Spadające wydobycie i sprzedaż przyczyniają się do obniżenia zysków polskich kopalń. W 2018 roku wydobycie węgla w Polsce było o ponad 2 miliony ton niższe niż rok wcześniej, a sprzedaż również spadła. Rosnący import węgla z zagranicy jest jednym z czynników, które wpływają na tę sytuację. Polacy coraz częściej wybierają tańszy węgiel z zagranicy, pomimo tego, że jakość węgla oferowanego przez polskie kopalnie często jest lepsza.

Obecne wyzwania branży górniczej w Polsce

Branża górnicza w Polsce stoi przed szeregiem wyzwań, które utrudniają jej rozwój i przynoszą poważne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Oto niektóre z głównych wyzwań, z jakimi muszą się zmagać kopalnie węgla w Polsce:

  1. Konkurencja z zagranicy: Rosja i Australia, wydobywając węgiel odkrywkowo, oferują go po niższych cenach niż polskie kopalnie. To powoduje, że importowany węgiel staje się coraz bardziej atrakcyjny dla polskich odbiorców, co wpływa na spadek sprzedaży polskiego węgla.
  2. Malejące zapotrzebowanie: Wraz z rozwojem technologii i dążeniem do zrównoważonej energii, zapotrzebowanie na węgiel maleje nie tylko w Polsce, ale także w innych częściach Unii Europejskiej. To powoduje spadek wydobycia i sprzedaży w polskich kopalniach.
  3. Koszty wydobycia: Tradycyjne wydobycie węgla w Polsce jest kosztowne, co utrudnia konkurowanie z kopalniami, które wydobywają węgiel odkrywkowo. Wyższe koszty wydobycia wpływają na rentowność polskich kopalń.
  4. Transformacja energetyczna: Polska, podobnie jak wiele innych krajów, stawia przed sobą ambitne cele dotyczące transformacji energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. To oznacza, że węgiel stopniowo traci na znaczeniu jako główne źródło energii.
  5. Bezpieczeństwo górnicze: Górnictwo węgla wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia górników. Bezpieczeństwo pracy w kopalniach jest jednym z kluczowych wyzwań, które muszą być skutecznie adresowane.

W obliczu tych wyzwań, polskie kopalnie węgla muszą szukać innowacyjnych rozwiązań i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Rozwój alternatywnych form energii, takich jak energia odnawialna, może być kluczowy dla przyszłości branży górniczej w Polsce.

Redakcja PKWSA