Rodzaje węgla – jakie wyróżniamy?

Węgiel, jeden z najważniejszych surowców energetycznych, występuje w różnych postaciach, które różnią się składem chemicznym oraz właściwościami fizycznymi. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tym rodzajom i poznać, jakie cechy je wyróżniają. W artykule dowiesz się, jakie rodzaje węgla spotykamy najczęściej i jak są one wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki.

Agenda:

  • Rodzaje węgla kopalnego
  • Węgiel brunatny
  • Węgiel kamienny

Rodzaje węgla kopalnego

Węgiel kopalny jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych na świecie. Wyróżnia się kilka rodzajów tego surowca, zależnie od jego składu chemicznego i właściwości. Jednym z najpopularniejszych rodzajów węgla jest węgiel kamienny. Ma on wysoką zawartość węgla, co sprawia, że jest on bardzo efektywnym źródłem energii. Węgiel kamienny jest także stosowany do produkcji koksu, który jest wykorzystywany w przemyśle metalurgicznym.

Kolejnym rodzajem węgla kopalnego jest węgiel brunatny. Jest on mniej wartościowy energetycznie niż węgiel kamienny, ze względu na niższą zawartość węgla. Węgiel brunatny jest powszechnie wykorzystywany w elektrowniach jako paliwo do produkcji energii elektrycznej. Jest to jednak surowiec bardziej ekologiczny niż węgiel kamienny, ponieważ emituje mniejszą ilość dwutlenku siarki i azotu.

Innym rodzajem węgla kopalnego jest węgiel bitumiczny. Jest to surowiec o wysokiej zawartości węgla i niskiej zawartości siarki. Węgiel bitumiczny jest wykorzystywany przede wszystkim w przemyśle chemicznym, do produkcji substancji organicznych, jak np. tworzywa sztuczne.

Warto zaznaczyć, że węgiel kopalny jest surowcem nieodnawialnym i jego wydobycie ma negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też rozwijane są alternatywne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa. Niemniej jednak, węgiel kopalny wciąż odgrywa istotną rolę w produkcji energii na całym świecie.

Węgiel kopalny jest nieodzownym surowcem energetycznym, wyróżniającym się różnymi rodzajami, takimi jak węgiel kamienny, węgiel brunatny i węgiel bitumiczny.

Rodzaje węgla brunatnego

Węgiel brunatny jest jednym z rodzajów węgla i różni się od węgla kamiennego zarówno pod względem składu chemicznego, jak i właściwości fizycznych. W zależności od pochodzenia i stopnia metamorfizmu, węgiel brunatny może być podzielony na kilka rodzajów.

1. Węgiel brunatny niski: Ten rodzaj węgla brunatnego ma najniższą kaloryczność spośród wszystkich rodzajów węgla brunatnego. Zawiera od 25 do 35% wody i ma wysoką zawartość popiołu. Węgiel brunatny niski jest powszechnie stosowany do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach.

2. Węgiel brunatny średni: Ten rodzaj węgla brunatnego ma średnią kaloryczność i zawartość wody. Jest stosowany zarówno w energetyce, jak i w przemyśle chemicznym do produkcji różnych produktów.

3. Węgiel brunatny wysoki: Ten rodzaj węgla brunatnego ma najwyższą kaloryczność spośród wszystkich rodzajów węgla brunatnego. Zawiera bardzo niską zawartość wody i jest wykorzystywany głównie w przemyśle chemicznym do produkcji ciekłych paliw.

4. Węgiel brunatny torfowy: Ten rodzaj węgla brunatnego, zwany również torfem, jest najmniej zmetamorfizowanym rodzajem węgla brunatnego. Ma najniższą zawartość węgla i najwyższą zawartość wody. Torf jest stosowany jako opał w niektórych regionach, głównie na obszarach wiejskich.

Węgiel brunatny występuje w różnych rodzajach, takich jak niski, średni, wysoki i torfowy, z różnymi właściwościami i zastosowaniami.

Rodzaje węgla kamiennego

Węgiel kamienny jest jednym z najważniejszych surowców energetycznych na świecie. W zależności od różnych czynników, węgiel kamienny może być podzielony na kilka rodzajów.

Jednym z rodzajów węgla kamiennego jest węgiel antracytowy. Jest to najstarszy i najczystszy rodzaj węgla. Charakteryzuje się wysoką zawartością węgla (powyżej 90%) oraz niską zawartością popiołu. Węgiel antracytowy ma również wysoką wartość opałową, co oznacza, że jest to bardzo efektywny paliwo.

Kolejnym rodzajem węgla kamiennego jest węgiel bitumiczny. Jest to najbardziej powszechny rodzaj węgla. Charakteryzuje się umiarkowaną zawartością węgla (ok. 70-85%) oraz umiarkowaną wartością opałową. Węgiel bitumiczny jest szeroko wykorzystywany w przemyśle energetycznym.

  • Węgiel antracytowy – najstarszy i najczystszy rodzaj węgla
  • Węgiel bitumiczny – najbardziej powszechny rodzaj węgla
  • Węgiel brunatny – młodszy rodzaj węgla o niższej wartości opałowej

Węgiel kamienny może być podzielony na trzy rodzaje: antracytowy, bitumiczny i brunatny.

Rodzaje Węgla – podsumowanie

Węgiel tak naprawdę dzieli się na kilka rodzajów. Węgiel brunatny oraz węgiel kamienny. Każdy rodzaj dzieli się jeszcze na szczególne podrodzaju, które zostały szerzej opisane w całym artykule.

Redakcja PKWSA