Maszyny budowlane niezastąpione na każdej budowie

Maszyny budowlane są nieodłącznym elementem placu budowy. Bez nich nie wyobrażamy sobie już wykonywania szeregu prac, choć jednocześnie wiadomo, że nie są one w stanie zastąpić człowieka całkowicie. Dzięki nim jednak praca przebiega szybciej, a człowiek zwolniony jest z wykonywania najcięższych zadań.

Podział maszyn budowlanych

Maszyny budowlane dzieli się uwzględniając wykonywane przez nie prace. Wyróżnia się więc:

 • sprzęt do prac ziemnych, np. koparki,
 • maszyny wyrównujące grunt, np. spycharki,
 • urządzenia do robót drogowych,
 • maszyny do nawadniania, np. pompy,
 • sprzęt do tzw. prac palowych,
 • maszyny do przerobu kruszywa,
 • maszyny do transportowania betonu (betoniarki),
 • sprzęt do zbrojenia,
 • pojazdy do transportu samochodowego,
 • sprzęt do prac wykończeniowych (malowania, tynkowania, posadzek itp.)

Koparka – sprzęt niezastąpiony przy pracach ziemnych

Robót ziemnych, zwłaszcza tych prowadzonych na szeroką skalę, nie można wykonać bez użycia koparki. To jeden ze sprzętów niezastąpionych na placu budowy. Wśród koparek wyróżnia się trzy rodzaje:

 • koparki przedsiębierne, które służą do sprawnego wykonania wykopu ziemnego, pracując na poziomie jego dna;
 • koparki zbierakowe, które sposobem pracy przypominają koparki przedsiębierne; najczęściej są używane do wykonywania wykopów mechanicznych na gruntach o dużej wilgotności, piaszczystych albo też do wykonywania kanałów odwadniających;
 • koparki chwytakowe mogą wykonywać bardzo głębokie wykopy o małej średnicy. Stosuje się je w pracach na terenach o wysokim stopniu nawodnienia.

Wywrotka – maszyna o szerokim zastosowaniu

Wywrotka jest kolejną maszyną niezastąpioną na placu budowy. Jej elementem charakterystycznym jest skrzynia ładunkowa. Dzięki temu, że może się ona przechylać do tyłu lub na bok, bardzo ułatwione jest rozładowywanie towaru. Wywrotki stosuje się do przewożenia materiałów budowlanych, płodów rolnych, materiałów sypkich, węgla, złomu, asfaltu i innych. Dzięki użyciu wywrotki rozładunek następuje samoczynnie i bardzo szybko.

Betoniarka

Betoniarka zaliczana jest do podstawowych urządzeń budowlanych, służących do tworzenia mieszanek betonowych z cementu, wody, piasku i żwiru, o konsystencji ciekłej, półciekłej i plastycznej. Bez niej żadna duża budowa na pewno nie ruszyłaby z miejsca. Typowa betoniarka ma kształt obrotowego bębna. Jeżeli skala prac nie jest duża, wtedy używa się betoniarki przenośnej. Natomiast do przewożenia większych ilości gotowego betonu służą tzw. gruszki czyli specjalne pojemniki zamontowane na samochodach ciężarowych, które kręcą się cały czas, aby przewożona w nich mieszanka betonowa nie związała.

Utrzymanie maszyn budowlanych w ruchu

Na każdej budowie, na której pracują ciężkie maszyny niezbędne jest utrzymanie ich w ruchu. Każdy przestój wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz opóźnieniami w oddaniu budowli do użytku. Dlatego ważne jest aby nad maszynami czuwała specjalistyczna firma, która zapewni ich ciągłą pracę. Jedną z takich firm jest np. Fluiconnecto. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie nieplanowanych postojów maszyn oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno samych maszyn jak i ludzi je obsługujących.

 

Redakcja PKWSA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *