Zalety sondowania statycznego CPTU, CPT

Poznanie właściwości gruntów, na których posadowiony będzie obiekt budowlany, jest bardzo ważnym zadaniem, jeszcze przed zasadniczym tworzeniem planu budynku. Czasem wystarczają standardowe badania geotechniczne, jednak w wielu przypadkach konieczne jest dokładniejsze sprawdzenie terenu działki. Coraz częściej stosowanymi metodami są sondowanie statyczne CPTU lub CPT. Skąd wynika jego rosnąca popularność?

Czym jest sondowanie statyczne?

Sondowanie statyczne wykonywane jest sondą stożkową typu CPT lub CPTU, skąd nazwa tego badania gleby. Warto podkreślić, że kluczowe do uzyskania wiarygodnych wyników jest prawidłowe zakotwiczenie urządzenia. Jest ono stopniowo wsuwane w glebę, a obserwacje gruntu można prowadzić na bieżąco, dzięki ekranowi komputera zsynchronizowanego z sondą. W czasie badania sprawdza się m.in.: opór oraz tarcie stożka, ciśnienie porowe gruntu, głębokości, prędkości penetracji oraz odchylenie się sondy od pionu. Zebrane podczas prowadzenia badania wyniki są szczegółowo analizowane przez specjalistyczne oprogramowane. Sondowania statyczne CPTU to badanie wykonywane przez Geodev.pl, które pozwala na uzyskanie szeregu danych odnośnie do sprawdzanego terenu. Wiele osób zastanawia się nad tym, ile będzie kosztować takie sprawdzenie parametrów gruntu. Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ koszty zależne są od wielu zmiennych. Najlepiej w celu uzyskania wyceny skonsultować się z firmą podejmującą się prac geotechnicznych tego typu.

Kiedy stosuje się sondowanie statyczne CPTU, CPT?

Sondowanie statyczne CPTU oraz CPT stosowane może być wszędzie tam, gdzie koniecznie jest dokładne zweryfikowanie stanu działki. Nie występują ograniczenia co do rodzaju badanego gruntu. W porównaniu z sondowaniem dynamicznym pozwala ono na uzyskanie dokładniejszych wyników. Wykorzystuje się je głównie, gdy konieczne jest przeprowadzenie badań na większych głębokościach, a także przy złożonych i skomplikowanych warunkach geologicznych, głównie w gruntach niespoistych.

Jest ono w stanie pokazać m.in.: typ oraz budowę gruntu, poziom zwierciadła wody gruntowej, zagęszczenie w przypadku gruntów sypkich oraz plastyczność, gdy badane są tereny spoiste, a także współczynniki ściśliwości i odporności na ścinanie.

Jakie są zalety sondowania statycznego CPTU, CPT?

Sondowanie statyczne przy wykorzystaniu sondy CPTU oraz CPT pozwala na bardzo dokładne sprawdzenie praz przeanalizowanie parametrów sprawdzanego gruntu. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie różnego rodzaju prac inżynierskich, a także oszacowanie nośności oraz osiadania gruntów. Na ich podstawie projektuje się oraz posadawia obiekty, które będą bezpieczne podczas ich budowy oraz eksploatacji. Możliwe jest także wprowadzenie w projektach zmian, które zniwelują zagrożenia związane z budowlą. Przepowiedzenie sondowania statycznego nie zaburza struktury gruntu, przez co stanowi jedną z najbardziej wiarygodnych metod pozyskania informacji na temat podłoża. Dodatkowo wyniki z przeprowadzonych testów mogą być przedstawione w bardzo szybkim czasie. Dla wielu inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych podczas posadawiania obiektów budowlanych tempo prac jest niezwykle istotne.

Redakcja PKWSA