Czym jest audyt energetyczny i dlaczego warto go przeprowadzić w swojej firmie?

Koszt energii elektrycznej stanowi średnio 20% wydatków ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa. Wysoki pobór energii przyczynia się przy okazji do zanieczyszczenia środowiska. Dlatego audyt energetyczny stanowi obowiązek prawny niektórych przedsiębiorców. Innym po prostu opłaca się go wykonać. Na czym polega audyt i jakie przynosi korzyści?

Czym jest audyt energetyczny, a czym audyt efektywności energetycznej?

Audyt energetyczny bywa mylony z audytem efektywności energetycznej. W rzeczywistości ten drugi ma charakter dobrowolny i dotyczy poszczególnych projektów, albo firmy wykonują go, by uzyskać odpowiednie certyfikaty. Z kolei audyt energetyczny to kompleksowe sprawdzenie przedsiębiorstwa pod względem efektywności, służące znalezieniu potencjalnych źródeł oszczędności energii. Odnosi się do wszystkich budynków, instalacji przemysłowych czy transportu, które odpowiadają za 90% całkowitego zużycia energii. Bierze się w nim pod uwagę aktualne dane na temat zużycie prądu i zapotrzebowania na moc. Wizyty i badania wieńczy przygotowanie raportu.

Jakie firmy muszą przeprowadzać audyt energetyczny obowiązkowo?

Do przeprowadzania audytów energetycznych raz na 4 lata zobowiązane są przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 250 osób i osiągające roczny obrót netto przekraczający 50 milionów euro. Firmy, które wdrożyły certyfikowany system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 i które dokonają audytu, są zwolnione z tego obowiązku w przyszłości.

Na czym polegają korzyści wynikające z audytu?

Audyt energetyczny warto przeprowadzać, nawet jeśli osiągany obrót i liczba zatrudnionych pracowników nie kwalifikują firmy do tego obowiązku. Wystarczy spojrzeć w stronę potencjalnych korzyści. Należą do nich:

  • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa,
  • ograniczenie kosztów operacyjnych,
  • oszczędności w rachunkach za prąd,
  • perspektywa ułatwionego wdrożenia ISO 50001.

Firmy powinny szukać także innych sposobów na niższe rachunki za energię elektryczną. Jednym z nich jest zmiana sprzedawcy prądu, o czym więcej napisano pod adresem https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/.

Redakcja PKWSA