Dobudówka do domu – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Budowa domu jest zwykle decyzją na całe życie, dlatego decydując się na postawienie takiej konstrukcji należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby – również odnośnie rozmiaru budynku. Niestety czasami nie sposób przewidzieć sytuacji, w której wybudowany dom nie pomieści wszystkich domowników, na przykład w przypadku nieplanowanego dziecka. W takim wypadku konieczna może okazać się dobudówka do domu, czyli dobudowanie jego nowej części. Dobudowa do domu może przyjąć wiele form, ale każda z nich wymaga odpowiednich formalności. Jak przygotować się do dobudówki?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • dobudówka do domu – wszerz czy wzwyż,
 • dobudówka do domu i związane z nią formalności,
 • dobudowa do domu – kto wydaje pozwolenie,
 • ile kosztuje dobudowa do domu 50m2,
 • czy w dobudówce można zamieszkać od razu po wybudowaniu.

Dobudówka do domu – wszerz czy wzwyż?

Wielu osobom dobudówka kojarzy się z poszerzaniem swojego domu. Istotnie tego typu dobudówki są najczęściej spotykane, a w niektórych przypadkach są one nawet jedyną możliwością na powiększenie domu. 

 • Niemniej od czasu do czasu można spotkać się z osobami rozbudowującymi swoje domy wzwyż, co nazywa się fachowo nadbudową domu. Taka dobudówka do domu ma wiele zalet, w końcu pozwala zaoszczędzić sporo miejsca na działce, stworzyć dwukrotność dostępnej dotychczas przestrzeni, a wbrew pozorom nawet wydać znacznie mniej pieniędzy niż w przypadku rozbudowy domu wszerz. 
 • Jednak niezaprzeczalną wadą jest tu konieczność demontażu całego dachu, co często okazuje się bardzo kłopotliwe. Oczywiście raczej trudno byłoby mieszkać w domu, który jest w trakcie nadbudowy domu, czego nie można powiedzieć o budynkach rozbudowywanych wszerz.

Mieszkanie w stylu loft – jak je urządzić?

dobudówka do domu
Dobudowa do domu

Dobudówka do domu i związane z nią formalności

Przepisy odnośnie dobudowywania dodatkowych pomieszczeń w domu potrafią się drastycznie zmieniać, jednak obecnie w większości przypadków nie potrzeba na to żadnego pozwolenia. Jest to jednak mocno względne, ponieważ i tak przed budową musimy złożyć do starostwa oświadczenie o chęci powiększenia domu, razem z projektem architektonicznym. Następnie trzeba poczekać aż 30 dni, a jeśli w tym okresie nie dostanie się odmowy, to można rozpocząć prace budowlane. Zatem można tu mówić o swego rodzaju „cichym pozwoleniu”, które jest po prostu brakiem odmowy.

Należy jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku można sobie pozwolić na dobudówka do domu. Kwestią jest tu:

 • wielkość działki, 
 • konstrukcja domu, ponieważ fundamenty nie zawsze są w stanie znieść dodatkowego obciążenia, a czasami podłączenie wszystkich instalacji do nowej części domu bez ich całkowitej wymiany okazuje się bardzo trudne lub niemożliwe.
 • stan działki, zdarza się, że to sama działka nie nadaje się do rozbudowy, ponieważ gleba na wyznaczonym terenie mogłaby się osuwać.
dobudowa do domu
Dobudowa do domu

Dobudowa do domu – Kto wydaje pozwolenie?

Zdarza się, że jednak należy złoży wniosek o dobudówka do domu. Odpowiedzialnym za wydanie pozwolenia jest urząd miasta lub gminy, który ma jurysdykcję nad danym obszarem. Wniosek o pozwolenie na dobudowę do domu powinien zawierać m.in. 

 • opis projektu, 
 • informacje o działce, na której ma być zrealizowana dobudowa, 
 • dane dotyczące inwestora i wykonawcy. 

W przypadku dobudowy, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie bezpieczeństwa i zgodności z istniejącymi przepisami budowlanymi. Wydanie pozwolenia na dobudowa do domu to proces skomplikowany i czasochłonny. 

Ostateczna decyzja o wydaniu pozwolenia zależy od wielu czynników, w tym od:

 • zgodności projektu z lokalnymi przepisami, 
 • bezpieczeństwa budowy,
 • zgodności z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

W przypadku, gdy pozwolenie zostanie wydane, inwestor musi pamiętać, że podczas realizacji projektu należy przestrzegać wytycznych określonych w pozwoleniu. W przypadku braku zgodności z tymi wytycznymi, inwestor naraża się na kary finansowe oraz na konieczność wykonania prac zgodnie z wytycznymi.

dobudówka do domu
Dobudówka do domu

Ile kosztuje dobudowa do domu 50m2?

Koszt dobudowy do domu 50m2 może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak:

 • lokalizacja, 
 • materiały użyte do budowy, 
 • zakres prac,
 • koszty robocizny.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na koszt dobudowy do domu o powierzchni 50m2 jest lokalizacja, ponieważ: 

 • ceny materiałów budowlanych i robocizny mogą się różnić w zależności od regionu, w którym znajduje się dom,
 • oraz lokalne przepisy i wymagania budowlane mogą znacznie wpłynąć na koszty budowy.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest zakres prac, ponieważ im więcej pracy tym wyższe koszty budowy. Dobudowa do domu o powierzchni 50m2 może obejmować różne prace, takie jak: 

 • wzniesienie nowych ścian, 
 • wykonanie fundamentów, 
 • doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej czy grzewczej.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest jakość i rodzaj materiałów budowlanych użytych do budowy. Droższe materiały mogą znacznie zwiększyć koszt budowy, ale jednocześnie zwiększyć jakość i trwałość dobudówki. Przykładowo, dobudowa z cegieł będzie droższa niż z płyt warstwowych, ale zapewni lepszą izolację termiczną.

Koszty robocizny są kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na koszt dobudowy do domu o powierzchni 50m2. Cena za robociznę może znacznie się różnić w zależności od: 

 • regionu,
 • doświadczenia,
 • kwalifikacji pracowników.

Orientacyjnie, koszt dobudowy do domu o powierzchni 50m2 w Polsce może wynosić od 70 000 zł do nawet 150 000 zł. Jednakże, należy pamiętać, że koszt inwestycji będzie uzależniony od wymagań i oczekiwań inwestora. Przy planowaniu budowy należy także uwzględnić dodatkowe koszty, takie jak: 

 • koszt uzyskania pozwolenia na budowę, 
 • koszt projektu, 
 • koszt przeglądów technicznych,
 • koszt ubezpieczenia budowy.

W celu uzyskania dokładniejszej wyceny kosztów budowy, warto skorzystać z usług specjalisty np. architekta lub kierownika budowy, którzy pomogą dokładnie określić koszty dobudówki do domu.

Czy w dobudówce można zamieszkać od razu po wybudowaniu?

Wiele osób uznaje to za niedorzeczne, jednak prawo zabrania, aby dobudówka do domu była używana bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych. Dopiero trzy tygodnie, a dokładnie 21 dni po powiadomieniu nadzoru budowlanego o tym, że rozbudowa domu została zakończona można myśleć o zamieszkaniu w dodatkowej części budynku. 

Dobudówka do domu
Dobudówka do domu – pokój

Należy też pamiętać, że do wyżej wspomnianego oświadczenia o skończeniu prac budowlanych należy dołączyć również:

 • oryginalny dziennik budowy, 
 • oświadczenia związane z bezpiecznym montażem wszystkich instalacji, 
 • kopię charakterystyki energetycznej domu po rozbudowie, 
 • a także oświadczenie kierownika budowy o legalnym przeprowadzeniu rozbudowy.

Aktywna eksploatacja dobudówki przed upłynięciem wcześniej wspomnianego okresu trzech tygodni jest nielegalna.

Rośliny trujące dla kota – wszystko co musisz wiedzieć

FAQ

Ile kosztuje dobudówka do domu?

Orientacyjnie, koszt dobudowy do domu o powierzchni 50m2 w Polsce może mieścić się w przedziale od 70 000 zł do nawet 150 000 zł. Warto jednak pamiętać, że cena inwestycji będzie uzależniona od wymagań oraz oczekiwań inwestora. Przy planowaniu budowy należy uwzględnić dodatkowe wydatki, takie jak opłata za uzyskanie pozwolenia na budowę, koszt projektu, przeglądów technicznych oraz koszt ubezpieczenia budowy.

Czy można zamieszkać w dobudówce po zakończeniu prac?

Aby zamieszkać w dobudówce należy odczekać 21 dni od zawiadomienia i złożenia oświadczenia do nadzoru o zakończeniu budowy. Podczas składania oświadczenia muszą znaleźć się tam takie informacje jak: dziennik budowy, oświadczenie o bezpiecznym montażu instalacji, charakterystykę energetyczną domu po rozbudowie i oświadczenie kierownika budowy o legalnym rozbudowaniu domu.

Czy potrzebne jest zezwolenie na dobudówkę do domu?

Obecnie, w większości przypadków nie wymaga się pozwolenia na dobudowanie dodatkowych pomieszczeń w domu, aczkolwiek przepisy dotyczące tego tematu są zmienne i mogą ulegać zmianom. Niemniej jednak, przed przystąpieniem do budowy, konieczne jest złożenie oświadczenia o chęci powiększenia domu wraz z projektem architektonicznym w odpowiednim starostwie.

Redakcja PKWSA