Jakich odpadów nie wolno spalać w domowych piecach?

Spalanie odpadów to w Polsce nadal bardzo poważny problem. Jest on jedną z głównych przyczyn powstawania szkodliwego dla zdrowia smogu. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem przyczynia się do wzrostu liczby zachorowań stwarzające zagrożenie dla życia choroby takie jak nowotwory, astma, silne alergie, choroby serca i układu krążenia. Wiele osób nie widzi żadnego problemu w spalaniu śmieci w domu, argumentując, że przecież w spalarni śmieci odpadki utylizuje się w ten sam sposób. Niestety są w dużym błędzie.

Dlaczego spalanie śmieci w domowym piecu jest tak szkodliwe?

Główną przyczyną szkodliwości takiego spalania jest fakt, że odbywa się ono w stosunkowo niskich temperaturach- z reguły pomiędzy 200 a 500 stopni, co powoduje, że powstaje mnóstwo szkodliwych substancji.
W spalarni śmieci cały proces zachodzi zupełnie inaczej. Profesjonalne zakłady spalają śmieci w temperaturze sięgającej 1000-1200 stopni, dzięki czemu ulegają one całkowitemu spopieleniu w krótkim czasie, a piece wyposażone są w specjalistyczne filtry zapobiegające przedostawaniu się szkodliwych substancji do atmosfery. Cały proces jest kontrolowany, a wszelkie pozostałości po spalaniu utylizowane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Natomiast szkodliwe związki, które powstają podczas spalania śmieci w domu, w 100% wydostają się na zewnątrz i trafiają do powietrza, wód, gleby, na pola uprawne powodując zanieczyszczenie upraw, a tym samym żywności.

Czego nie wolno spalać w warunkach domowych?

W przydomowym piecu absolutnie nie wolno spalać takich śmieci jak: plastikowe butelki i pojemniki, worki foliowe, opakowania po mleku i sokach, odpady gumowe na przykład opony, lakierowane drewno, meble, zużyte środki higieniczne na przykład pieluchy jednorazowe, buty, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, a także puszki po farbach i lakierach oraz pozostałości tych substancji.

Podczas spalania elementów starych mebli ze sklejek, płyt wiórowych, a także wykładzin, tapet, klejów, farb i wełny mineralnej stosowanej do ocieplania budynków powstaje i trafia do powietrza rakotwórczy aldehyd. Związek ten bardzo łatwo wchłania się do organizmu przez układ oddechowy i jest jednym z czynników wywołujących takie choroby jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nowotwory krtani i płuc.

Z kolei, kiedy spalane jest PCV przykładowo z wykładziny, gumy, folii, butelek plastikowych; powstaje chlorowodór. W połączeniu z wodą powstaje z niego silnie żrący kwas solny.

Pianka poliuretanowa z butów, odzieży i materiałów izolacyjnych, to źródło cyjanowodoru, który to z wodą tworzy bardzo silną truciznę, jaką jest kwas pruski.

Spalanie śmieci na własną rękę jest nie tylko karalne, ale i bardzo groźne dla naszego zdrowia. Lepiej więc odpady odpowiednio posegregować i po prostu wynieść na śmietnik, a do ogrzewania używać przeznaczonych do tego bezpiecznych środków. W przydomowym piecu można bezpiecznie spalać również papier, tekturę, nielakierowane i niemalowane drewno, trociny, wióry i korek.

Szeroko dostępne są alternatywne metody ogrzewania domu. Dofinansowanie nowego pieca na gaz czy paneli słonecznych można uzyskać ze środków państwowych i to, aż do 90% inwestycji. Informacje na ten temat znajdziesz w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska i Urzędach Gmin. Warto zainteresować się nowoczesnymi rozwiązaniami. Skorzysta na tym zarówno nasze zdrowie, jak i środowisko naturalne.

Gerard Nowak

Cześć, jestem Gerard! Całe życie zajmowałem się górnictwem. Pasjonuje się tematami związanymi z węglem, ogrzewaniem oraz budownictwem. W moich artykułach przekaże Ci swoją wiedzę nabytą podczas lat pracy oraz wynikającą z moich pasji. Zapraszam do lektury moich artykułów na blogu PKWSA.pl