Planowanie budowy przy założeniach neutralności klimatycznej

Globalne ocieplenie i katastrofa klimatyczna to tematy, z którymi każdy z nas spotyka się niemalże na co dzień. Firmy, władze miast czy politycy stoją przed wyzwaniem jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla i dążenie do neutralności klimatycznej. Unia Europejska narzuca konkretne cele państwom członkowskim by jak najszybciej ograniczyć generowanie CO2. Istotnym elementem w tym procesie stanowi sektor budowlany.

Ramy pojęcia neutralności klimatycznej budynków

Kierunek dekarbonizacji wyznaczają dwie definicje i idące za nimi zasady dotyczące budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Pierwsze podejście określa się jako “Zerowa emisja netto w budownictwie”, czyli stan, w którym ilość emisji dwutlenku węgla związanej z produktem i etapami budowy, aż po ukończenie procesu i oddanie obiektu do użytku, wynosi zero lub jest ujemna (dzięki zastosowaniu środków wyrównawczych).

Kolejne podejście to “Zerowa emisja netto jako energia operacyjna”.

zielona energia

To sytuacja, w której ilość emisji CO2 związanej z energią operacyjną budynku w skali całego roku wynosi zero bądź również jest ujemna. Taki obiekt cechuje się dużą energooszczędnością oraz zasilany jest za pomocą odnawialnych źródeł energii.

Jakie działania powinni podjąć inwestorzy i deweloperzy?

Deweloperzy chcący dążyć do dekarbonizacji budynków, powinni już na etapie projektowym wykorzystać szereg rozwiązań pozwalających na zerową emisję CO2 netto dla zasilania energetycznego budynku.

A tam, gdzie jest to możliwe, osiągnąć ten cel podczas użytkowania obiektu. Dążenie do całkowitej dekarbonizacji obiektu to najwyższy poziom zaangażowania, jakim obecnie mogą wykazać się inwestorzy i deweloperzy. To niezwykle istotny krok ku drodze do neutralności klimatycznej. Ostatnimi czasy możemy zauważyć trend polegający na pozyskiwaniu przez inwestorów dodatkowych informacji od firm, związanych z efektywnością energetyczną budynków bądź czynnikami ESG. W procesie inwestycyjnym raportowanie takich danych stanowi coraz ważniejszy aspekt.

Tutaj warto także przypomnieć, że w Polsce, aż 38% emisji dwutlenku węgla generuje właśnie sektor budowlany. 

Jakie obiekty mogą podlegać dekarbonizacji?

Warto podkreślić, że budynki na etapie projektowania, a także te już istniejące mogą podlegać dekarbonizacji. Potwierdzenie neutralności węglowej obiekt może otrzymać po minimum rocznym funkcjonowaniu, podczas którego zostanie przeprowadzona analiza zużycia i produkcji energii.

Inwestorzy i deweloperzy powinni mieć na uwadzę, że postawiony cel neutralności węglowej dla budynku najłatwiej osiągnąć na etapie projektu. 

Etap projektu i budowy

Spośród standardów neutralności klimatycznej budynków znajdziemy takie, które zakładają neutralność węglową obowiązującą w całym cyklu życia budynku, łącznie z procesem bilansowania CO2 na placu budowy. To etap, w którym warto jednocześnie uwzględnić wymogi i restrykcje związane z Taksonomią i ESG, dzięki którym inwestycja będzie dostosowana do najwyższych standardów rynkowych. 

Portfele nieruchomości, które nie będą spełniać wytycznych net-zero, ESG, Taksonomii w perspektywie czasowej zostaną narażone na dodatkowe koszty związane z remontami, które staną się w późniejszym czasie koniecznością. Takie obiekty mogą być trudniejsze do sprzedania, ponieważ ich cena musi zostać pomniejszona o wkład inwestycyjny, który musi ponieść nowy właściciel zgodnie z dopasowaniem do aktualnych wymogów prawnych i ekologicznych. 

Doradztwo wymogów energetycznych budynków

Tematyka związana z neutralnością klimatyczną budynków jest ciągle uzupełniana o nową wiedzę, narzędzia i rozwiązania. Dlatego szereg graczy rynku nieruchomości, chcąc efektywnie dostosować budynek do aktualnych standardów, zwraca się o pomoc do zewnętrznego doradcy. Przykładem takiej firmy może być JW+A i jedna z dostępnych ofert https://jw-a.pl/net-zero/. Taki zespół projektowy już na etapie budowy przekazuj konkretne wytyczne, narzędzia i sposoby działania dla wszystkich interesariuszy, celem poprawy efektywności energetycznej budynku.

Redakcja PKWSA