Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie – ZGS

TAURON Wydobycie S.A. Zakłada Górniczy Sobieski w Jaworznie zajmuje się wydobyciem złoża węglowego z obszaru górniczego o powierzchni około 60 km2.

Zakłada Górniczy Sobieski używa złoża, którego zasobność w oparciu o przyjęty model produkcyjny, pozwala na działalność produkcyjną przez około 100 lat. Co ciekawe, z obszarem górniczym graniczą pola eksploatacyjne, które aktualnie są badane – staną się one przedmiotem w eksploatacji perspektywicznej.

Trzyścianowy model produkcyjny

Warto wiedzieć, że zakłada należy do najbardziej zawodnionych kopalń węgla w Europie – dopływ wody wynosi aż do 59m3/min. Złoża pionowe zostają eksploatowane poprzez pośrednictwo sześciu szybów. Istnieją również wyrobiska odstawczo-transportowe, które łączą powierzchnie z poziomem 500 metrów.

Aby zapewnić ciągłość produkcji, należy przygotować odpowiednio front eksploatacyjny. Należy to wykonać odpowiednio wcześniej, czym zajmują się oddziały robót przygotowawczych i firmy usługowo-pomocnicze.

Zagrożeniem naturalnym, które występuje na obszarze Zakładu jest zagrożeniem pożarowe, ponieważ pokłady są bardzo skłonne do samozapłonu. Następne zagrożenie jest wodne, bo roboty prowadzone są w I, II i III stopniu. Warto też zwrócić uwagę na tąpania – część złoża zaliczamy do I stopnia zagrożenia.

Zakład Górniczy Sobieski opiera się na nowoczesnej technologii

Funkcjonuje tutaj innowacyjny system transportu materiałów, który opiera na szynowych kolejkach podwieszanych, które korzystają ze spalinowych napędów.

Co więcej, do celów przemieszczania wielkogabarytowych urządzeń kompleksów ścianowych wykorzystuje się kolejka spągowa zębata.
Transport materiałów i załogi odbywa się koleją podziemną przy pomocy torów oraz lokomotyw elektrycznych oraz kolejek spalinowych.
Odstawa urobku prowadzona jest dwutorowo: z części zachodniej kopalni (głównie wyrobiskami odstawczymi do szybu „Sobieski III” i następnie do kompleksu, który zajmuje się przerabianiem materiału) oraz z części wschodniej (na powierzchnię ciągiem upadowych do kompleksu przeróbczego bezpośrednio).

Kopalnia uznawana jest za nowoczesną oraz mocno rozwiniętą – jest to efekt przeprowadzonej restrukturyzacji techniczno-technologicznej oraz organizacyjnej oraz ambitnych planów inwestycyjnych – dotyczy to między innymi budowy szybu Grzegorz, co poskutkuje pozyskaniem następnych złóż węgla oraz uproszczeniu dołowej infrastruktury.

Zakład Górniczy Sobieski oferuje wysokiej jakości węgiel energetyczny dla sektora przemysłowego oraz socjalno-bytowego.

Gerard Nowak

Cześć, jestem Gerard! Całe życie zajmowałem się górnictwem. Pasjonuje się tematami związanymi z węglem, ogrzewaniem oraz budownictwem. W moich artykułach przekaże Ci swoją wiedzę nabytą podczas lat pracy oraz wynikającą z moich pasji. Zapraszam do lektury moich artykułów na blogu PKWSA.pl