Węgiel kamienny

Powstanie węgla kamiennego datuje się na erę paleozoiczną, ze szczątków niedotlenionych roślin. Jest to skała osadowa z zawartością od 75% do 97% pierwiastka chemicznego węgla. Czarny, matowy kamień, który po milionach lat jest wciąż używany przez ludzi jako paliwo. Węgiel kamienny jednak odgrywa coraz mniejszą rolę w dzisiejszych czasach.]

Węgiel kamienny i jego wydobycie

Jest to nieodnawialne źródło energii. Istnieją dwie metody jego wydobywania. Pierwsza to metoda odkrywkowa. Charakteryzuje się niską ceną wydobywania oraz dość dużą szkodliwością dla środowiska. Tę metodę stosuje się głównie w Ameryce oraz Australii. Druga metoda to metoda głębinowa. Pozwala ona na wydobywanie węgla z głębszych stref. Jest dużo bardziej popularna i pochodzi z niej ponad połowa wydobytego węgla na świecie. Nie jest to inwazyjna metoda, gdyż wszystko odbywa się głęboko pod powierzchnią ziemi. Jednak ogromną wadą są szkody górnicze oraz wysokie ceny zabezpieczeń miast. Metoda stosowana głównie w Europie, Azji oraz Afryce. Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla, jednak z roku na rok jego wydobycie spada.

Przetwarzanie węgla

Węgiel kamienny po wydobyciu przybiera najróżniejszą formę. Może ulec zgazowaniu, czyli przemianie w gaz lub odgazowaniu, czyli usunięciu wszelki składników lotnych. Z odgazowania węgla można uzyskać między innymi gaz koksowniczy, koks, smołę węglową oraz wodę pogazową. Każda z tych substancji ma inne zastosowanie w przemyśle oraz użytku.

węgiel kamienny - wydobycie

Typy węgla kamiennego

Węgiel dzieli się na różne typy w zależności od takich czynników jak: zawartość części lotnych, spiekalność węgla, dylatacja oraz ciepło spalania. Różne rodzaje węgla mają różne zastosowanie. W koksownictwie popularny jest węgiel gazowo-koksowy oraz semi-koksowy. W gazownictwie węgiel gazowy. Inne jego typy używane są w piecach domowych, przemysłowych, generatorów oraz przy produkcji paliw.

Wpływ węgla na środowisko

Spadek udziału węgla w produkcji spada przede wszystkim ze względu na jego zły wpływ na środowisko. Emisja dwutlenku siarki oraz tlenków węgla i azotu bardzo zanieczyszcza powietrze oraz przyczynia się do zmian klimatycznych. Obecnie jest wiele bezpieczniejszych zamienników dla węgla kamiennego.

Podsumowując, węgiel kamienny to surowiec o wielu zastosowaniach. Mimo jego wielu właściwości pozytywnych dla przemysłu i codziennego użytku zwykłych ludzi, takiego jak ogrzewanie, jest on wysoce szkodliwy dla otoczenia. Czy za kilka lat zupełnie przestanie być stosowany?

Gerard Nowak

Cześć, jestem Gerard! Całe życie zajmowałem się górnictwem. Pasjonuje się tematami związanymi z węglem, ogrzewaniem oraz budownictwem. W moich artykułach przekaże Ci swoją wiedzę nabytą podczas lat pracy oraz wynikającą z moich pasji. Zapraszam do lektury moich artykułów na blogu PKWSA.pl