Funkcjonowanie Zakładu Górniczego Janina

Nie ulega wątpliwości, że polski sektor energetyczny w dużej mierze opiera się na wydobyciu węgla kamiennego. Zakład Górniczy Janina dokłada wszelkich starań, żeby usprawnić wydobycie węgla kamiennego. W tym celu prowadzony jest szereg inwestycji na dużą skalę. Zakład funkcjonuje z powodzeniem od 1906 roku. Przez ten czas sporo się zmieniło. Niemniej jednak firma stawia na rozwój oraz jakość wydobywanego węgla.

Zakład Górniczy Janina ma ponad sto lat

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce jest wciąż na bardzo wysokim poziomie. Węgiel kamienny to jeden z głównych surowców energetycznych. Dlatego też kopanie węgla kamiennego w Polsce pełnią szczególnie ważną rolę. Zakład Górniczy Janina znajdujący się w Libiążu wchodzi w skład Południowego Koncernu Węglowego S.A. Ponad dziesięć lat temu do spółki weszła grupa kapitałowa Tauron. ZG Janina stawia na rozwój i nie boi się korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Przede wszystkim prowadzone są działania na szeroką skalę mające na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu kopalni na środowisko naturalne. Zakład prowadzi również prace modernizacyjne związane z pogłębieniem szybu zjazdowo-materiałowego. Pogłębienie szybu pozwoli na dotarcie do głębiej położonych złóż węgla kamiennego, co pozwoli na utrzymanie możliwości wydobywczych kopalni na niezmiennie wysokim poziomie. ZG Janina dba również o poprawę warunków pracy swoich pracowników. Prowadzone prace modernizacyjne mają również na celu poprawienie wydajności. Dzięki temu kopalnia w Libiążu będzie w stanie wydobywać więcej węgla kamiennego w znacznie krótszym czasie. Z pewnością zaspokoi to potrzeby nabywców. Kopalnia węgla kamiennego w Libiążu jest jedną z dwóch kopalń znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Złoża węgla na terenie kopalni stanowią jedną piątą zasobów krajowych. Według szacunków pokłady węgla kamiennego z powodzeniem wystarczą na kilkadziesiąt lat. Obecnie w Zakładzie Górniczym Janina pracuje ponad dwa tysiące pracowników, w tym ponad połowę stanowią górnicy.

ZG Janina

Podejmowane działania ze strony Zakładu Górniczego Janina przyczyniły się nie tylko do znaczącej poprawy jakości wydobywanego węgla kamiennego, ale również do lepszej ochrony środowiska naturalnego. Kopalnia Janina stara się w znacznym stopniu ograniczać ilość odpadów pogórniczych. Z całą pewnością ochrona środowiska jest ważną kwestią, o której nie należy zapominać. Z całą pewnością kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Libiążu jest jednym z czołowych producentów węgla kamiennego w Polsce.

Redakcja PKWSA