Pracodawco, dbaj o bezpieczeństwo w firmie: inwestuj w szkolenia bhp dla kierowników i dla siebie

Bezpieczeństwo pracowników powinno być priorytetem dla każdego pracodawcy. Dlatego tak ważne jest, aby prowadzący przedsiębiorstwo, a także kadra zarządzająca zostali odpowiednio przygotowani do swoich zadań, w tym przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przeczytaj artykuł, w którym dowiesz się najważniejszych rzeczy na temat szkoleń okresowych BHP dla osób kierujących pracownikami.

Szkolenia BHP dla kierowników

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa to wstęp do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w każdej firmie, gdzie istotną rolę w procesach odgrywa kadra kierownicza. To ona odpowiada za to, aby pracownicy przestrzegali zasad bezpieczeństwa w pracy. Szkolenia bhp dla kierowników powinny obejmować nie tylko zasady i przepisy, ale także informacje na temat tego, jak zapewnić wsparcie pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub zachorowali.

Menedżerowie mogą wziąć udział w stacjonarnym kursie bhp lub skorzystać z modułu online, w którym uczą się za pomocą filmów i instrukcji tekstowych — ta opcja jest odpowiednia dla osób zapracowanych, które mają bardzo napięty kalendarz spotkań. Szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami znajdziesz na stronie internetowej online-center.pl.

Szkolenia BHP dla pracodawców

Kursy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można odbyć w przedsiębiorstwie lub organizacji świadczącej takie usługi (np. Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości). Istnieją również bezpłatne opcje samokształcenia oferowane przez agencje rządowe. Obejmują moduły online wsparte tekstem, nagraniami audio i wideo wykładów prezentowanych na seminariach, w których osobiście uczestniczyli wykwalifikowani instruktorzy — opcja ta jest idealna dla tych, którzy chcą uczyć się według własnego harmonogramu.

Przykładowy zakres okresowego szkolenia bhp dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami

  1. Źródła prawa (w tym dyrektywy unijne).
  2. Prawa i obowiązki pracowników.
  3. Prawa i obowiązki pracodawców.
  4. Obowiązki osób kierujących pracownikami.
  5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp.
  6. Ochrona pracy młodocianych i kobiet.
  7. Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
  8. Identyfikacja i ocena zagrożeń (ocena ryzyka zawodowego).
  9. Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska naturalnego.

Okresowe szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami — ile jest ważne?

Każda osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy co pięć lat. Obowiązek ten dotyczy nie tylko kierowników, ale również innych osób odpowiedzialnych za proces pracy (np. pracodawców).

Jesteś przedsiębiorcą? Inwestuj w szkolenia BHP

Szkolenia bhp dla kadry kierowniczej, pracowników i samego siebie to nie tylko wypełnianie obowiązku, ale również inwestycja. Nie warto bagatelizować wiedzy, która jest podstawą dla zdrowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapoznaj się z ofertą szkoleń dla pracodawców i osób kierujących pracownikami na stronie online-center.pl.

Redakcja PKWSA